Doelgroep

De Koppeling is een behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar in de stadsregio Amsterdam.

Jongeren bij de Koppeling hebben meervoudige en complexe problemen die een gezonde ontwikkeling verstoren. De jongeren vormen een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Denk aan:

- ernstige gedragsproblemen en daardoor vastgelopen op verschillende leefgebieden zoals school, thuis en het sociaal netwerk
- psychosociale en systeemproblemen of verslaving
- gezinsproblemen; jongere kan niet terugvallen op een stevig sociaal netwerk
- licht verstandelijke beperking
- psychiatrische problemen

Binnen en buiten de Koppeling
De behandeling richt zich op:
- de jongere en zijn familie
- school- en arbeidsperspectief
- netwerk
- bescherming van de jongere zelf en zijn omgeving

De hulp wordt binnen en buiten de Koppeling aangeboden.