Doelgroep

De Koppeling is een  behandelcentrum voor  jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar in de Stadsregio Amsterdam. In de Koppeling werken vier organisaties samen aan de goede behandeling van jongeren met een ernstige en complexe problematiek:
Spirit vanuit de jeugdzorg, de Bascule vanuit de psychiatrie, Altra vanuit het onderwijs en Lijn5 met haar specifieke kennis van kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Er is plaats voor 112 jongeren, verdeeld over 12 JeugdzorgPlus behandelgroepen en twee zeer intensieve behandelgroepen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

De jongeren hebben veelal ernstige gedragsproblemen en zijn vastgelopen op meerdere leefgebieden zoals school, thuis en sociaal netwerk. Daarom richt de behandeling zich ook op de familie, het netwerk van de jongeren en hun school- of arbeidsperspectief.